Ilustracja peonia

Ilustracja wykonana cienkopisem i pokolorowana w programie graficznym.