Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.wytworgrafika.pl

Administratorem strony jest Paulina Peryt, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „WYTWÓR – Paulina Peryt” z siedzibą w Markach (05-270),
ul. Gen. J. Hallera 10, wpisany / wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący / posługująca się numerem NIP 1251445970.

Kontakt z administratorem możliwy pod pod adresem e-mail paulina@wytworgrafika.pl


LOGI SERWERA

  • Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
  • Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
  • Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
  • Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
  • Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

KOMENTARZE 

Komentarze dodawane do artykułów blogowych nie  będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w WordPressie na serwerze w OVH.pl oraz w systemie Disqus w celach zarządzania komentarzami oraz ich moderowania. Komentując zgadzasz się na regulamin systemu Disqus. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wysyłając wiadomość przez formularz kontaktory, podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w mojej skrzynce e-mailowej w OVH.pl w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi e-mailowej, na Twoją wiadomość. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.


POLITYKA COOKIES i inne technologie zbierające dane

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Pliki cookie mojej strony nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy użyć przeglądarki internetowej. Ponieważ każda z przeglądarek jest inna, w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z mojej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Google Analytics – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji Google Analytics. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej Wytwór Grafika.

Facebook – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji statystyk Facebook. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego skuteczności kampanii marketingowych. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej Wytwór Grafika oraz dopasowaniu reklam na Facebooku.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator WYTWÓR – Paulina Peryt. Pliki cookies mogą być także zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane przez współpracujących z operatorem partnerów – Google i Facebook.

Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.


Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  • OVH Sp. Z O.O., ul. Szkocka 5 lok. 1, 54-402 Wrocław KRS: 0000220286, NIP: 899-25-20-556, Regon: 933029040 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze a także w celu zarządzania wiadomościami email,
  • Tax Care S.A ul.Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, NIP: 5213480707, REGON: 141315705, Nr KRS: 0000303939  – w celu wystawienia rachunków/faktur za zamówienia dokonane za pośrednictwem strony.